• Bestellingen boven €100,- worden in Nederland gratis bezorgd
  • Bestellingen boven €100,- worden in Nederland gratis bezorgd

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Unitools, Andersonstraat 10, 6135JE Sittard - Nederland, info@unitools.nl:- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)- Naam/Namen consument(en)- Adres consument(en)- Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.